Tag: Akari Neo

Nổi loạn khi phát hiện Crush đã có người yêu

Dì có lẽ đã hiểu ý tôi. Dì tôi rút ra một cái paroo, cho tôi xem sữa và nói bằng một giọng sừng sỏ - ừm… con thật lãng mạn. Sau đó cô ấy đến gần tôi và cảm nhận được hơi thở của dì Sanjana. Lúc đó tôi đã nghĩ nên bắt ...