Tag: Bê Lồn Chạy

Buồi đeo khuyên địt vợ bê lồn chạy

Tên tôi là Pedro, tôi 50 tuổi, tôi là chủ gia đình gồm người vợ 48 tuổi (Nancy) và cậu con trai 24 tuổi Mario. Khi tôi viết về những cảm xúc mà những người tham gia khác cảm thấy hoặc cảm thấy, đó là vì họ đã nói với ...