Tag: Chịch lúc ăn

Đang ăn mà cũng không tha

Chúng tôi lộn ngược anh ấy lại và anh trai tôi và tôi bắt đầu liếm cặp mông săn chắc tròn trịa của anh ấy cho đến khi chúng tôi tách chúng ra và di chuyển lưỡi của mình dọc theo cái khe ngon lành đó bằng lưỡi của chún...