Tag: Covid

Câu chuyện cảm động mùa dịch bệnh Covid

Bây giờ cả hai đều mệt mỏi và nằm xuống. Rồi anh đứng dậy và bắt đầu mặc đồng phục. Mẹ trần truồng nói - Anh ơi, cắt ra cái vụ đã rồi. Bất cứ khi nào bạn nói, tôi sẽ tiếp tục cho mèo. Anh ấy nói - chị dâu, gái mại dâm...