Tag: Dễ Dãi

Không ngờ em lại dễ dãi đến như vậy

Gudiya Bua sau đó yêu cầu chúng tôi đi sau bữa tối, nhưng dì tôi từ chối. Dì nói - chúng ta đã nấu đồ ăn ở nhà… nó sẽ hỏng. Làm ơn, nó sẽ ăn ở đây. Dì tôi cũng nói đồng ý với điều này và bỏ đi. Khi đó, cả hai chúng tô...