Tag: Đến Tháng

Chơi bạn gái đúng ngày em ấy tới tháng

Tôi không có một công việc điện thoại. Ở tuổi này, tôi không cảm thấy cần một chiếc điện thoại. Không có gì trên điện thoại có thể giúp tôi. Không có ai để nói chuyện cùng. Sau bữa tối, mọi người đi ngủ. Bầu trời đã t...

Vì quá vã, bạn gái đến tháng thanh niên vẫn cứ đụ

Anh ấy ngày càng trở nên thu hút bạn tôi hơn. Khi tôi cảm thấy rằng anh ấy thích Sona, tôi đã nói với Sona rằng tôi thích Sunny. Đừng nói chuyện với anh ấy quá nhiều! Vì vậy, anh ấy nói - Tôi nói chuyện như một người ...