Tag: DLDSS-141

Cứ để con làm cho bố sung sướng nhé

cảm thấy thứ đó trượt vào trong tôi mà dường như đang tách ra làm hai lớp vỏ bọc trẻ con của tôi cho đến tận ngày nay. -. Ahhhhhh.... thật tuyệt biết bao khi có em trong anh... không... không... đừng lấy nó ra... tại ...