Tag: Đổi Vợ

Màn đổi vợ cho nhau của hai cặp vợ chồng

Một cốc nước được giữ trong xe của anh ta. Anh ấy nói với tôi - bạn có đi không? Tôi nói - không có chú, tôi đã lấy hai chốt. Anh ấy nói những gì xảy ra với hai chân dù sao thì cũng đã quá muộn đối với anh rồi phải ...