Tag: EBOD-870

Tưởng không dâm nhưng em ấy lại dâm không tưởng

Tôi không biết họ đã làm gì với anh ấy, nhưng tôi biết rằng những người anh họ của tôi đã từng cho tôi xem một vài lọn tóc vàng hoe mà họ đã cắt đi ngày hôm trước mà không cho tôi biết thêm chi tiết. Tôi nghĩ đó là cọ...