Tag: Feng Siyu

Lễ tốt nghiệp đáng nhớ trong đời

Điều kỳ lạ nhất là mẹ không nói gì cả. Nó vẫn im lặng, nằm xuống. Cô ấy không ngủ nhưng cô ấy chỉ nói với tôi rằng tôi đã mát xa rất nhiều và chúng ta sẽ thấy khi chúng ta làm lại. "Bất cứ khi nào bạn muốn" Tôi đã trả...