Tag: FSDSS-229

Vì không muốn mất việc nên em phải chấp nhận

Vì không muốn mất việc nên em phải chấp nhận, Tôi đã chạm vào anh ấy nhiều lần trong khi giúp anh ấy làm việc của mình. Cô ấy hiểu ý định của tôi nhưng không làm gì cả. Một lúc sau, tôi đi tắm và bắt đầu ríu rít gọi t...