Tag: Gái Đến Tháng

Vì quá vã, bạn gái đến tháng thanh niên vẫn cứ đụ

Anh ấy ngày càng trở nên thu hút bạn tôi hơn. Khi tôi cảm thấy rằng anh ấy thích Sona, tôi đã nói với Sona rằng tôi thích Sunny. Đừng nói chuyện với anh ấy quá nhiều! Vì vậy, anh ấy nói - Tôi nói chuyện như một người ...