Tag: IPX-648

Cô giáo chủ nhiệm và cậu học sinh trẻ may mắn

Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ một số không xác định. Tôi trả lời, đó là ai? Tôi nhận được tin nhắn từ một cô gái ở đó - Tôi là Navdeep Kaur. Tôi đã viết - Tôi không biết bạn. Navdeep- Có bạn không biết t...