Tag: JUL-813

Sợ chồng mất việc, vợ banh lồn cho sếp địt mỗi ngày

nhớ lại trải nghiệm đồng tính nữ của tôi khi tôi đến cửa hàng gần như đã ra ngoài ăn trưa và người phụ nữ tên là martha cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sắp đóng cửa tôi nói với cô ấy rằng đó là trường hợp khẩn cấp vì tôi...