Tag: JUL-889

Chuốc say nữ nhân viên mới rồi thay nhau húp

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục một lúc. Những trò đùa của anh ấy rất ngây thơ, và những trò đùa của tôi ngày càng trở nên khó chịu hơn. Sau đó, khi cô ấy vừa kết thúc một câu chuyện, tôi nằm ngửa trên giường và nói,Joe kể...