Tag: MEYD-667

Thổi kèn bằng miệng như thế này thật là khoái

Thổi kèn bằng miệng như thế này thật là khoái, Tôi thả anh ta xuống ga và nhờ một người bạn đến nhà tôi. Tôi nói với anh ấy hãy mang cho tôi một ít rượu whisky nữa. Anh ấy đến nhà tôi lúc mười một giờ. Tôi cho bọn trẻ...