Tag: MIAA-490

Sợ chồng bị sa thải, vợ chịu đựng cho sếp địt mỗi ngày

Phải ba ngày nữa bố mới đến. Papa ngay lập tức gọi cho người chú bên cạnh và yêu cầu anh ta đến. Ngay khi Bác đến, Cha đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Bố tôi không thể để tôi ở nhà một mình và mẹ tôi không thể đến cả n...