Tag: MIDE-291

Hầu gái chờ chủ nhân đi làm về để phục vụ

Bây giờ tôi phải làm tất cả với chị dâu Kavita đó. Ngày đó cuối cùng đã đến. Đó là ngày cưới của bạn cô. Hôm đó cô ấy rất bận từ sáng, vì cô ấy có rất nhiều việc phải làm nên chúng tôi không thể nói chuyện từ sáng. Và...