Thế mà em bảo chưa từng thổi kèn bao giờ

Tôi hỏi với một nụ cười nhẹ. Không, tôi không tin có ma, tôi chắc rằng mọi chuyện đều có lý giải hợp lý, nhưng tôi không nghĩ mình khôn ngoan hơn tất cả những chủ nhân của ngôi nhà này trong sáu bảy mươi năm qua, nếu họ chưa khám phá ra sự thật, tôi muốn Bạn đã tìm thấy gì? Trong mọi trường hợp, tại sao lại đi vào một doanh nghiệp với những điềm báo đáng ngại như vậy? Đủ để thuyết phục mọi người rằng ngôi nhà bị ma ám mà không có khách hàng bước vào. Tôi muốn ngôi nhà đó, và nếu tôi không thể làm sáng tỏ những bí ẩn của nó, tôi có thể mua nó và đóng cửa nó.