Thư ký xinh đẹp bị sếp cưỡng hiếp quan hệ

Thư ký xinh đẹp bị sếp cưỡng hiếp quan hệ, Tôi đã ở tù hai ngày. Nhưng tôi thậm chí không có cơ hội để giải thích lời giải thích của mình. Luật quy định rằng bị cáo cần được tạo cơ hội để trình bày lời bào chữa và giải thích. Vì vậy, tôi không biết làm thế nào mà phù thủy đó bỏ vụ kiện. Trong tuyên bố của mình, anh ấy nói rằng anh ấy đã tha thứ cho tội lỗi của tôi. Ra tù, tôi chắp tay bảo cô ấy từ giã cõi đời. Cô ấy bắt đầu nói tôi phải ở lại với cô ấy. Tôi phải có một mối quan hệ thể xác với cô ấy. Bạn cũng có thể phàn nàn với tôi.