Trước khi đi làm phải tranh thủ đè vợ ra để làm nháy

Trước khi đi làm phải tranh thủ đè vợ ra để làm nháy, Một ngày nọ, khi tôi từ văn phòng đến, ai đó gọi tôi từ phía sau-Sunny … bạn có khỏe không? Nhìn lại, một thanh niên đẹp trai cao khoảng 6 mét đứng trước mặt tôi và mỉm cười. Thoạt nhìn thì quen, nhưng tôi không nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Trong một lúc, tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy. Nhưng dù cố gắng hết sức, tôi cũng không thể nhớ được. Sau đó anh ta nói-ồ, bạn không biết tôi sao? Mình là Mihil, Mihil Verma … mình học cùng trường với bạn. I-Oh yeah … tôi hiểu. Anh đột ngột thay đổi, anh bạn!