Tôi không biết họ đã làm gì với anh ấy, nhưng tôi biết rằng những người anh họ của tôi đã từng cho tôi xem một vài lọn tóc vàng hoe mà họ đã cắt đi ngày hôm trước mà không cho tôi biết thêm chi tiết. Tôi nghĩ đó là cọng rơm cuối cùng đã làm gãy lưng con lạc đà, bởi vì từ ngày đó trở đi, cô gái trẻ không bao giờ quay lại chơi với chúng tôi nữa. Có một lần, khi tất cả chúng tôi đang chơi trốn tìm, chúng tôi tình cờ gặp một cặp đôi đang làm tình, nấp sau bụi cây; Tôi cố gắng bỏ đi, nhưng Dani, cùng với hai cậu bé khác đi cùng chúng tôi, đã ngăn cản điều đó. Dani, lợi dụng việc cô ấy đang ở phía sau tôi.