Tôi đã không nói với họ tất cả mọi thứ. Nhưng những ngày này anh ấy không để ý đến lũ trẻ ở nhà, anh ấy nói. Anh ấy luôn bận rộn với công việc. Và họ bận rộn đến mức dường như họ đã kết hôn với nhà máy của riêng mình. Hay có một nhà máy giữa hai chúng ta? Rajesh ji đã nhận ra đâu là thực. Anh ta cũng là một người đàn ông đã có gia đình, không con cái. Anh ấy động viên tôi và nói sẽ tìm hiểu và kể cho tôi nghe mọi chuyện. Sau đó, chúng tôi bắt đầu gọi điện cho nhau thường xuyên. Ban đầu chỉ có những chuyện chính thức mới bắt đầu xảy ra, sau đó cũng có những chuyện kỳ ​​lạ xảy ra.