Vào khách sạn sang trọng để làm tình cho kích thích

Vào khách sạn sang trọng để làm tình cho kích thích, Vì nôi của cô ấy và tôi rất thân thiết. Cả hai chúng tôi thả cánh tay của chúng tôi dưới cũi trong không gian giữa cũi. Rồi đột nhiên anh ấy nắm lấy tay tôi và bắt đầu vuốt ve nó. Vì vậy, tôi bắt đầu thích tất cả những điều này và đổi lại, tôi cũng bắt đầu vuốt ve bàn tay của anh ấy. Bạn của tôi, cô ấy đã làm điều này một vài lần và nhắm mắt lại nên lúc đầu tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều này trong khi ngủ, nhưng dù sao thì tôi cũng có thể đặt tay lên má. Với lòng can đảm, tôi bắt đầu vuốt ve.