Về quê chơi nào ngờ bị hiếp dâm thô bạo

bạn thủ dâm và trong khi tôi nhìn mà không có gì xảy ra, bạn thấy thế nào? Em tôi nói: Thôi, cũng được, nhưng không dám quay lại nhìn chúng tôi… và em gái tôi nói: Tôi nhìn họ? Không hề… Tôi không quan tâm… sau đó chúng tôi đi bộ một chút và hướng tới một cây cọ; Theo những gì tôi có thể nói, em gái tôi bằng mọi giá tránh nhìn thấy chúng tôi khỏa thân, cô ấy luôn nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, cô ấy hiếm khi nhìn thấy dương vật của chúng tôi và tôi nghĩ rằng cô ấy cảm thấy tiếc cho cô ấy hoặc điều gì đó tương tự khi bây giờ dương vật của chúng tôi đang đứng …