Vợ bị sốt, chồng phải mời bác sĩ tới nhà chữa bệnh

Đôi khi khi tôi bơm mạnh, cô ấy sẽ nói “Dhatt.. Rời nhà đi học. Tôi nói với anh ấy rằng hôm nay nên có ít sách hơn trong cặp sách và một số cuốn nên được bỏ vào cặp sách. Cô đồng ý và bước ra khỏi nhà trong bộ đồng phục học sinh. Cô ấy ra khỏi xe taxi trên đường đến trường và nói rằng tôi phải mua một cuốn sách. Người tài xế taxi thả anh xuống giữa chừng rồi bỏ đi. Cô đến một trung tâm mua sắm. Tôi đang đợi anh ấy gần trung tâm mua sắm. Ngay khi anh ấy đến, hai chúng tôi đã đến một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Cô đến phòng thay đồ của cửa hàng đó để thay đồ.