Vợ tôi muốn học ngoại ngữ với anh chàng da đen

Thưa ngài – Này, hình như tôi đến đây để hỏi về cuộc sống của tôi. Hãy nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào khi chồng bạn ở bên bạn vào ban đêm, bạn nói như vậy. Suman – đêm qua thực sự rất vui. Nhưng bạn sẽ không nhận được bất kỳ tín dụng cho nó. Đây hoàn toàn là một trò chơi tôi có trong tâm trí. Trưởng phòng – Chà, bạn thắng. …..Đó là nó. Dù sao đi nữa, bạn là tài liệu hấp dẫn. Người lãnh đạo vừa khen ngợi Suman, và Suman đã đi dạo trên bầu trời. Trưởng làng cảm thấy bây giờ mọi thứ đều có thể tuôn ra khỏi miệng nên nhẹ nhàng nói——Suman, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Đây là vấn đề lớn.