Vú to hàng múp làm anh người yêu vừa địt vừa rên

Luti của tôi và tôn trọng bạn, nhưng hôm nay tôi mắc tội trọng này, tôi đã làm vấy bẩn vạt áo sáng của bạn, tôi đã gây ra tai họa gì. Tôi sẽ đối mặt với bạn Bạn không có quyền sống bây giờ! Dì nói trong nước mắt – con gái Rani, mẹ đi đây. Khi anh ra đi, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi và đừng nói với ai những gì đã xảy ra giữa chúng ta trong căn phòng tối tăm này, anh gục đầu vào chân tôi và đứng dậy ra về. Chú tôi sẽ đi đâu từ đây, chú ấy sẽ làm gì, chú ấy có thể không tự tử vì hối hận. Điều gì sẽ xảy ra sau đó… Sẽ có sự hỗn loạn trong nhà vào ngày mai. Một gia đình cười và chơi sẽ xuống địa ngục.