Xuất tinh bao nhiêu lần mới đủ với 2 em, Sau đó cả ba chúng tôi lên giường. Khi tôi đưa cô ấy lên giường, vợ tôi bắt đầu kéo núm vú của cô ấy. Các cô gái đã được mở ngay bây giờ. Tôi bắt đầu mút âm hộ của cô gái bằng lưỡi của mình để chuẩn bị cho giao hợp. Đưa lưỡi vào âm hộ và đưa ra vào. Cô ấy ngay lập tức bắt đầu chửi bới. Nước bắt đầu chảy ra từ âm hộ của cô ấy. Vợ tôi bây giờ đã làm động tác đưa cặc vào. Tôi dang rộng hai chân cô gái của tôi và đưa con cặc của tôi vào âm hộ của cô ấy. Con cặc được thọc sâu vào trong âm hộ khít khao.